Reinkarnáció

A következő álomélményem elgondolkodtatott, vajon ez egy szokásos álom volt, amit egyik éjjel láttam vagy annál különlegesebb. Korábban soha nem fordult elő velem, hogy tudatában lettem volna annak, hogy álmodom. Most viszont egyértelműen éreztem környezetem minden egyes rezdülését. Olyan vízió jelent meg előttem, ami sokkal tisztább és világosabb volt, mint egy hétköznapi álom. Úgy érzékeltem, mintha éppen most történnének velem az események. Hátulról láttam magam (valahogy éreztem, hogy az én vagyok), szőke, vállig érő göndör hajú férfiként. Sötétzöld katonaruha volt rajtam, a derekán összekötött sötétbarna övvel. Egy hídon álltam egy szűk utca közepén, alattunk nem folyó vagy patak volt, hanem egy tér helyezkedett el. Éppen egy tank gördült fel a hídra, ahol emberek integettek a környező házak ablakaiból. Mindenki nagyon boldognak látszott. Az utcán a házak apró, színes, háromszög alakú zászlókkal voltak feldíszítve. Aztán hirtelen végett ért a vízió. Egész nap nyomasztottak az éjszaka történései, és az interneten próbáltam felkutatni, hol is játszódhatott a történetem. Nagy meglepetésemre, egy olaszországi városkában találtam meg azt a hidat, amit álmomban is láttam. Teljes volt a megdöbbenésem. Ennek kapcsán kerestem meg Bástyai Frigyes reinkarnáció kutatót, hogy kérdéseimre választ kapjak.do_frici1

Sokan hallottak már a reinkarnációról, de kevesen ismerik pontos jelentését. Tulajdonképpen újjászületést vagy újraszületést jelent? Mielőtt válaszolnál erre a kérdésemre, esetleg olvastad korábban Hernádi Gyula: Lélekvándorlás című könyvé? Hogyan vélekedsz az író koncepciójáról? Elmélete alapján egy teszt segítségével meg lehetne állapítani, hogy kik voltunk azelőtt?

Először az utolsó kérdésedre válaszolok, mert az a legfontosabb újabb kérdést veti fel. A könyv címe a lélekvándorlásról szól, és nem a reinkarnációról, a két fogalom egymás ellentéte, erről már 2500 éve Buddha is beszélt. Buddha szerint lélekvándorlás nincs, újra testet öltés van. A lélekvándorlás tana részemre érdektelen, a könyvet nem olvastam. Ha a könyv mégis a reinkarnációról szólna, hitelessége megkérdőjelezhető. A reinkarnáció újra testet öltést jelent, amely hasonlít az újraszületésre, de nem azonos vele teljesen. Az újjászületés egészen más fogalom.

 Vannak bizonyítékok a létezésére, ha igen, mik ezek?

A hit világában közvetlen bizonyítékról beszélni meddő dolog, közvetett bizonyíték viszont meglehetősen sok adódik. Ilyenek az azonosítható emlékek, olyan ismeretek, amelyeket az ember ebben az életében nem szerzett meg, mégis a tudás (pl. idegen nyelv) létezik. A legtöbb esetben viszont csak az érzelmek maradnak meg, az események részletei nélkül. A tudattalannak ez nem probléma, így a felidézéskor konfabulál (hozzámesél). Ezért nagyon nehéz a hitelességet bizonyítani. A jelentősebb közvetett bizonyítékokat máshol lehet keresni, és megtalálni. Kezdjük az “előző élet” kifejezéssel. Az élet a lélek szinonimája, tehát örök, nincs belőle előző, vagy következő. Helyesebb előző testről, előző inkarnációról beszélni. Az előző inkarnációba helyes vezetés során jellemző, hogy a történet egy viszonylag rövid idő intervallumot ölel fel, soha sem egész életet. Ha azt kérdezném, hogy mi történt ez előtt, vagy ez után, a személy természetesen válaszol, hozzámesél, de ennek már valószínűtlen a hitelessége, ezért csak az irányítást teljesen kizáró kérdéseket szabad feltenni. A rövid életszakaszokból (amelyekből akár sok is lehet), arra következtettem, hogy lelkünk részekből tevődik össze, és minden résznek meg van a saját története, különböző inkarnációkból összegyűjtve azokat. Valószínűsíti a hipotézist az, hogy igazolhatók vele egyes lelki betegségek, sőt az ego-state nevű kezelési módszer is. Ennek kapcsán ismertem fel, hogy szükségszerűen létezik egy, a szkizofrénia tüneteinek megfelelő másik betegség, amely az eredettől eltérően, viszonylag egyszerűen gyógyítható. Pseudo szkizofréniának (ál-szkizofrénia) neveztem el.

Véleményed szerint, mi az oka és a célja a reinkarnációnak?

A reinkarnációt a felsőbb hatalom irányítja, az ember csak sejtheti az okot, és a célt. Valószínűsítem, hogy az Örökkévaló (más néven Szentlélek, Akasha, Kozmikus Energia, Kollektív Tudattalan, majd máskor írok még ezek összefüggéseiről) ismereteinek a gyarapítása a cél, ezért az egyik neve az “Akasha könyvtár”

 Milyen összefüggés van a Karma és a reinkarnáció között?

A Karma az ösztönök, emlékek, körülmények miatti cselekvési tendencia. Ilyeneket kapunk az előző inkarnációkból is, tehát az összefüggés valós, és lényeges. Tudni kell, hogy a Karma nem kötelező sors, bár nehéz, de lehet kilépni belőle.

 Miért beszélnek egyes reinkarnációban jártas szakértők arról, hogy csak szenvedés árán fejlődhetünk. Te mit gondolsz erről a dilemmáról, feltétlenül szükséges a szenvedés?

Azért, mert nem ismerik, és nem is kutatják az összefüggéseket, ellenben elfogadják a látszatot, amely rendkívül távol áll a valóságtól. A szenvedés csupán annyi, hogy fel kell adni korábbi előítéleteinket, tévedésen alapuló hitünket.

 Mennyi az igazság abban, hogy a leszülető lélek maga választja meg szüleit, nemzetségét, stb.?

Ez is a felsőbb hatalom irányítása. Sem ez, sem ellentéte nem bizonyítható, legfeljebb sejteni lehet.

 Miért felejti el a lélek korábbi inkarnációit?

A lélek nem felejti el, feledni csak a tudat képes. Minden emlék előbb, vagy utóbb a tudattalanba merül. Arra sem emlékszünk, ami pl. 111 nappal ezelőtt történt, hacsak nem valami különleges esemény volt. A rendkívüli dolgok, előző inkarnációból is mutatnak néha részleteket, főleg álmokban. A tudatot a tudattalantól a “karakter” nevű határ választja el, az egyik fontos feladata, hogy óvja a tudatot az információk elözönlésétől. A karakter hibája a szkizofrénia egyik oka.

 Szerinted, létezhet az AKASHA krónika (az írás állítólag egy Indiában létesített titkos könyvtárban található, ami olyan adatmennyiséget őriz, amely az Univerzumban történt és majd a jövőben történő eseményeket tartalmazza, beleértve gondolatainkat, előző életeinket stb.)?

Az Akasha krónika fizikai léte csak mese. A Kollektív Tudattalanban (amelynek más filozófia szerinti megfelelője az Akasha) levő információkat, emlékeket nevezzük Akasha krónikának. Amikor új test fogantatik, ebből kap egy részt, az itt levő emlékek egy előző inkarnáció emlékeinek a részei, amelyet ha hipnózisban átélünk, úgy érezzük, hogy velünk történik.

 Mi Isten szerepe a reinkarnációban megítélésed szerint?

Isten tudja. Az ember képtelen Isten módjára gondolkodni, ha megkísérli, akkor sem értheti meg.

 Lehetséges az, hogy egy nem beteljesült, rövid és hirtelen véget érő előző élet kapcsán kapott halálos sérülések nyomait viseljük az újjászülető fizikai testünkön anyajegyek, bőrfoltok és hegek formájában?

Ha az előző inkarnációbeli sérülések okozhatnak testi betegségeket, valószínűleg okoznak külső elváltozásokat is. A lélek jelentős hatással van a testre.

 Megosztanád saját kutatásod tapasztalatait, élményeit olvasóinkkal a téma kapcsán. Esetleg elmesélnél egy érdekes reinkarnációs történetet, amit Te hallottál páciensedtől?

Egy liftfóbiás páciensem erős szúrást érzett a mellkasában, amikor felvonóba szállni kényszerült. Más problémája is volt, így került sor az előző inkarnációba vezetésre. Átélte, hogy egy francia várban védő volt, és az ellenség egy dárdával a mellkasába döfött. Pontosan megjelölte a csata helyét, és az időpontját. (A félelem, és a fájdalom a kezelés során oldásra került). A kezelés után hazatérve elmesélte a barátjának a történetet, aki később megnézte interneten, hogy lehet-e valós a dolog. Megtalálta. Páciensem a következő évben elutazott Francia országba, Felismerte a helyet, tudta a vár romjai között, hogy melyik helység mire szolgált. A kezelés után megszűnt a lift fóbiája. Néhány ilyen esttanulmányt leírtam “A képzelet energiája” című könyvemben, van benne fejezet “A lélek működésének hipotézise” címmel is. Már írom újabb könyvemet is ebben a témakörben.

 Mi az oka, hogy az olykor nagyon szkeptikus világ elismeri a Dalai Lámát, mint Buddha reinkarnációját?

A világ a Dalai Lámát elsősorban politikusként ismeri el, ezért nem kérdőjelezi meg a hitbeli körülményeket, ezért az elismerés őszintesége kétséges.

Milyen szándékkal és milyen eszközökkel lehet elérni, hogy emlékezzünk az ezt megelőző életeinkre?

A megfelelő szándék a testi-lelki egészség helyreállítása. A kíváncsiság is lehet ok, de az már kevésbé dicséretes, bár sokszor kiderül, hogy a kíváncsiságot valamilyen rejtett betegség irányítja. A valós információk módosult tudatállapotban (hipnózis) alkalmazott kor regresszióval tárhatók fel hitelesen. Hipnózis hiányában a tudat aktív, és befolyásolja az előbukkanó képeket, így hiteltelen.

 Hogyan zajlik a regressziós hipnózis?

A “regressziós hipnózis” kifejezés nagyon elterjedt, de attól még téves, két önálló dologról van szó benne. A hipnózis egy módosult tudatállapot, ebben nagyon sok féle eljárás alkalmazható, amelyeknek egyike a regresszió. Ez azért fontos, mert először egy lelki nagytakarításra kerül sor, és amikor már olyan a páciens állapota, hogy képes elviselni a regresszióban előjövő érzelmeket, csak akkor kerül rá sor. A regresszióban feljövő bántó érzelmek a kezelés során azonnal oldásra kerülnek.

 Mi az álláspontod a reinkarnációs álmokkal kapcsolatban? Léteznek, ha igen milyen személyeknél fordulhat elő, mi a céljuk? Az általam leírt álomélmény ez a kategória?

Az álmokban előjöhetnek emlékek, előző inkarnációkból is, de miután az álom az elme selejtezési folyamata, a megjelenő képek sokszor össze nem tartozó események keverékei. Az álom csupán figyelmeztetés, hogy szükséges lehet mélyebben foglalkozni az eredetükkel. Bárkivel előfordulhat, sőt álmot programozni is lehet.

Leave a Reply

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük