Bennünk élő művész

A bennünk élő művész

Az utóbbi időben kezdett el foglalkoztatni a bennünk élő művész gondolata. Az apropót az adta számomra, hogy számtalan alkalommal találkozom egy-egy asztrológiai elemzés kapcsán a kreativitás helyes vagy helytelen módon történő megélésével. Talán sokan nem is gondolják, mennyire fontos szegmense az életünknek a kreativitás. Mire jó valójában az alkotóerő? kreativ2

Önkifejezésre. Gondoljuk csak végig azokat élményeinket, amikor egy méltán neves művész alkotása hatást gyakorolt ránk . Mennyire magával ragadó tud lenni egy csodálatos festmény, egy non-figuratív szobor, lelkünket megérintő zenemű, fantáziánkat szárnyalni engedő olvasmány, egy történetet mesélő táncoló test vagy beleérző képességünket serkentő színdarab. Minden egyes műalkotás célja, hogy megszólítsa szívünket, láttassa a valót egy olyan eszköz segítségével, amely gondolatébresztő számunkra. Valójában akkor érezzük tökéletesnek a kapcsolatot a művel, ha nem csak megszólít bennünket, hanem harmóniát is ébreszt bennünk.

Az őszinte hang, ami egy remekműből árad felénk, nem más, mint egy különleges, meghitt kapcsolat az alkotó és a műkedvelő között.  Csak akkor érhet el hozzánk üzenete, ha a művész felvállalja önmagát és teremtményében feltárja lelkének legbelső titkait, élményeit. Megosztja velünk belső látásmódját, kifejezi érzelmi elhivatottságát és azt a fajta tapintatos örömöt, amely akkor szabadul fel, amikor alkot. Ettől válik számunkra hiteles közvetítővé.

Egy percig se gondolja egyikünk sem, hogy a kreativitás csak a művészek kiváltsága. Saját művészetünk megélése legalább annyira fontos, mint a profik munkájának elismerése, élvezete. Az élet számos lehetőséget kínál mindannyiunk számára a bennünk szunnyadó művészi tehetség kiaknázásához. A lényeg, hogy keressük magunkban a produktivitás csíráját és engedjük azt szárba szökkenni. Van, akinek a tánc lesz az önkifejezés eszköze, van, aki ehhez rajzpalettát vesz elő, de lesznek olyanok is, akik versekben, novellákban szövik bele életérzéseiket. Mások pedig fonalat ragadnak és belekötik sorsuk alakulását egy ruhadarabba vagy belesütik egy csodálatos tortába vidámságukat. Engedjük hát alkotni a bennünk élő művészt, hogy így jussunk lelki szabadsághoz. Teljesen lényegtelen milyen önkifejezési eszközt használunk, legyen azt bármilyen hétköznapinak tűnő tevékenység. Amikor engedjünk megnyilvánulni a kreativitás szabadságát, problémáinkra is megtaláljuk a lelki feloldozást. Gondoljunk csak bele, milyen elemi erővel áramlik ki belőlünk az öröm egy saját kézzel készített kreáció megszületésekor, egy eltáncolt szenvedélyes tangóval, vagy egy lelkünkből kiírt epikus monológ kapcsán.

Kívánom, hogy mindannyian találjuk meg a bennünk élő alkotó művészt és engedjük szárnyalni általa képzeletünket, merjük felvállalni érzéseinket! Nem számít, ki mit gondol, csak teremtsünk magunknak valami fontosat, ami belőlünk született és más is élvezheti gyümölcsét. Alkotásra fel!